Kernu valla, Nissi valla, Saue linna ja Saue valla ühinemisläbirääkimiste tulemusena tekib 2017. oktoobris ligi 21 000 elanikuga Saue vald

31. märtsil 2016. aastal otsustasid Kernu valla, Nissi valla, Saue linna ja Saue vallavolikogud heaks kiita pea kaks aastat kestnud läbirääkimiste tulemusena valminud ühihinemislepingu. Siinselt kodulehelt leiab infot lepingu heakskiitmisele eelnenud läbirääkimiste käigu ning sellele järgnevate üleminekutegevuste kohta.Kernu valla, Nissi valla, Saue linna ja Saue valla ühinemisläbirääkimisi ja ühinemise üleminekutegevusi toetab Euroopa Sotsiaalfond projekti "Kernu valla, Nissi valla, Saue linna ja Saue valla ühinemisläbirääkimiste koordineerimine" raames 25 468,13 euroga. Projekti eesmärk on läbirääkimiste ja üleminekutegevuste sujuv ja eesmärgipärane korraldamine, projekti eelarvest kaetakse ühinemisläbirääkimiste koordinaatori töötasu ja sellega kaasnevad kulud.

Viimased uudised

Arhiiv